Onze installateurs volgen een strikt protocol om de verspreiding van COVID-19 tot een minimum te beperken. Meer weten! Nuestros instaladores cumplen un protocolo estricto para minimizar la propagación del COVID-19. Saber más! Our installers follow a strict protocol to minimize the spread of COVID-19. Know more!

FIBER internet 600 Mbps

(download and upload)(download en upload)(download y upload)

+

Unlimited calling in SpainOngelimiteerd bellen in SpanjeLlamadas ilimitadas en España

+

5 GB data op simkaarton simcarden tarjeta SIM

49'90

€/
IGIC incl.

Router

Fiber internet
600 Mbps
router

+

Ongelimiteerd
nationaal bellen
phone

+

5 GB dataphone

49'90

€/
IGIC incl.

Fiber internet
600 Mbps
router

+

Ongelimiteerd
nationaal bellen
phone

+

20 GB dataphone

56'90

€/
IGIC incl.

Fiber internet
600 Mbps
router

+

Ongelimiteerd
nationaal bellen
phone

+

25 GB dataphone

61'90

€/
IGIC incl.

 • 600 Mbps Fiber internet zowel download als upload. 600 Mbps Fiber internet both download and upload. 600 Mbps de fibra de internet tanto de descarga como de carga.
 • Onbeperkt surfen zonder maandelijks limiet. Unlimited surfing without a monthly limit. Navegación ilimitada sin límite mensual.

 • Onbeperkt bellen vanaf uw vaste lijn naar Nationale vaste bestemmingen (Spanje) en 60 minuten naar Nationale (Spanje) mobiele telefoons. Unlimited calls from your fixed line to National fixed destinations (Spain) and 60 minutes to National (Spain) mobile phones. Llamadas ilimitadas desde su línea fija a destinos nacionales fijos (España) y 60 minutos a teléfonos móviles nacionales (España).
 • Na het overschrijden van deze limiet, kost oproepen van uw vaste lijn naar nationale mobiele telefoons € 0,242 / min (€ 0,20 verbindingskost). After exceeding this limit, calls from your landline to national mobile phones cost € 0.242 / min (€ 0.20 connection charge). Después de exceder este límite, las llamadas desde su teléfono fijo a teléfonos móviles nacionales cuestan € 0.242 / min (cargo de conexión de € 0.20).

 • Gratis installatie indien de fiber connectie box reeds aanwezig is, (voorbeeld van connectie box) anders zal er vooraf een duidelijke kostprijs worden afgesproken. Free installation if the fiber connection box is already present, (example of connection box) otherwise a clear cost price will be agreed in advance. Instalación gratuita si la caja de conexión de fibra ya está presente, (ejemplo de caja de conexión) de lo contrario, se acordará de antemano un precio de costo claro.

 • Bovenstaande mobiele tarieven zijn inclusief onbeperkte minuten naar Nationale vaste en mobiele nummers. The above mobile rates include unlimited minutes to National fixed and mobile numbers. Las tarifas móviles anteriores incluyen minutos ilimitados a números nacionales fijos y móviles.

 • Maandelijkse mobiele data volgens boven gestelde keuze is op snelheid van 4G. Monthly mobile data according to the above-mentioned choice is at a speed of 4G. Los datos móviles mensuales de acuerdo con la opción mencionada anteriormente están a una velocidad de 4G.
 • Aan het einde van het datapakket (5, 20 of 25 GB) gaat u zonder extra kosten verder met een lagere snelheid (16Kbps). At the end of the data package (5, 20 or 25 GB) you can continue at a lower speed (16Kbps) at no extra cost. Al final del paquete de datos (5, 20 o 25 GB) puede continuar a una velocidad menor (16 Kbps) sin costo adicional.
 • Het mobiel tarief is inclusief oproepen en data binnen alle EU-landen, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, in alle andere landen zijn extra kosten verbonden. The mobile rate includes calls and data within all EU countries, Iceland, Liechtenstein and Norway, with additional costs associated with all other countries. La tarifa móvil incluye llamadas y datos dentro de todos los países de la UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega, con costos adicionales asociados con todos los demás países.

 • Nationale sms'en aan € 0,0856 en internationale voor € 0,2675. National texts at € 0.0856 and international at € 0.2675. Textos nacionales a € 0,0856 e internacionales a € 0,2675.

 • Indien je regelmatig naar het buitenland belt is er al een optioneel pakket vanaf 100 minuten internationaal bellen. (€ 5,00) If you regularly call abroad, there is already an optional package of 100 minutes of international calling. (€ 5.00) Si llama regularmente al extranjero, ya hay un paquete opcional de 100 minutos de llamadas internacionales. (€ 5,00)

 • Voeg tot maximaal 7 mobiele lijnen toe aan een voordeliger tarief. Add up to 7 mobile lines at a cheaper rate. Agregue hasta 7 líneas móviles a una tarifa más barata.

 • Minimum contractsduur van 12 maanden. Minimum contract duration of 12 months. Duración mínima del contrato de 12 meses.

Fiber + mobiel nummerFibra + número de móvilFiber + mobile number


A64 +
A65
Fiber 600/600 Mbps + Ongelimiteerd bellen nationaal + 5 GB data Fibra 600/600 Mbps + Llamadas nacionales ilimitadas + 5 GB datos Fiber 600/600 Mbps + Unlimited national calls + 5 GB data (promo) 49,90 €
A66 +
A67
Fiber 600/600 Mbps + Ongelimiteerd bellen nationaal + 20 GB data Fibra 600/600 Mbps + Llamadas nacionales ilimitadas + 20 GB datos Fiber 600/600 Mbps + Unlimited national calls + 20 GB data 56,90 €
A68 +
A69
Fiber 600/600 Mbps + Ongelimiteerd bellen nationaal + 25 GB data Fibra 600/600 Mbps + Llamadas nacionales ilimitadas + 25 GB datos Fiber 600/600 Mbps + Unlimited national calls + 25 GB data 61,90 €

Extra mobiel nummerNúmero de móvil adicionalExtra mobile number


A73 Ongelimiteerd bellen nationaal + 5 GB data Llamadas nacionales ilimitadas + 5 GB datos Unlimited national calls + 5 GB data *4,50 €
A72 Ongelimiteerd bellen nationaal + 8 GB data Llamadas nacionales ilimitadas + 8 GB datos Unlimited national calls + 8 GB data *9,50 €
A71 Ongelimiteerd bellen nationaal + 20 GB data Llamadas nacionales ilimitadas + 20 GB datos Unlimited national calls + 20 GB data *11,50 €
A74 Ongelimiteerd bellen nationaal + 25 GB data Llamadas nacionales ilimitadas + 25 GB datos Unlimited national calls + 25 GB data *14,50 €

* maximaal 7 extra lijnen per convergent pakket máximo de 7 líneas adicionales por paquete convergente maximum of 7 extra lines per convergent package


Optioneel mobielMóvil opcionalOptional mobile


137Internationaal bellen 100 min.International calling 100 min.Llamadas internacionales 100 min.5,00 €
138Internationaal bellen 300 min.International calling 300 min.Llamadas internacionales 300 min.12,00 €
139Internationaal bellen 600 min.International calling 600 min.Llamadas internacionales 600 min.21,00 €
140 Extra 500 MB data (maandelijks te hernieuwen)(renovable mensualmente)(renewable monthly)2,00 €
141 Extra 1 GB data (maandelijks te hernieuwen)(renovable mensualmente)(renewable monthly)3,00 €
142 Extra 3 GB data (maandelijks te hernieuwen)(renovable mensualmente)(renewable monthly)5,00 €
143 Extra 5 GB data (maandelijks te hernieuwen)(renovable mensualmente)(renewable monthly)7,00 €
001Start SIM kaart Iniciar la tarjeta SIM Start SIM card (hoofdkaart gratis)(tarjeta principal gratis)(main card for free)16,00 €

Optioneel fiberFibra opcionalOptional fiber


278Vast IP adres IP fijaFixed IP address(fiber)15,00 €